Motozraz na Zemplínskej šírave tento rok zrušený

Legendárny Motozraz na Zemplínskej šírave sa za takmer dve desaťročia stal významným motorkárskym stretnutím a jedným z najnavštevovanejších podujatí letných mesiacov v regióne východného Slovenska.

Motozraz na Zemplínskej šírave tento rok zrušený

Žiaľ, pre tento rok je obľúbené podujatie zrušené. Rozhodnutie o zrušení ročníka 2023 nebolo pre nás jednoduché a preto definitívne padlo až necelé dva mesiace pred plánovaným termínom. Je nám to veľmi ľúto, no k tomuto kroku nás donútili viaceré okolnosti.Jednou z nich je enormný nárast nákladov. Samozrejme, je nemysliteľné tieto zvýšené náklady v plnej miere premietnuť do ceny vstupného. Návštevníci ťažko prijímajú zvýšenie ceny vstupného čo i len o jedno euro.

Zabezpečiť tri dni bohatého programu nie je v súčasnej dobe bez strategického partnera, ktorý by sa na týchto nákladoch podieľal, reálne. Preto rokovania s takýmito partnermi prebiehali už dlhší čas, ale po viacerých stretnutiach a mnohých týždňoch príprav sa nám nepodarilo partnera získať. Ďalším dôvodom je minimálna podpora tohto podujatia zo strany subjektov v zemplínskom regióne. Tak ako rastú ceny všeobecne, neúmerne rástli aj náklady na program, na prenájom priestorov, pódia, ozvučenia, ubytovania, stravy, dopravy atď. Zároveň niektoré nároky vlastníkov vôbec nekorešpondujú s celkovým stavom areálu a infraštruktúry. Budovy, elektrická sieť, oplotenie, osvetlenie sú takmer nefunkčné, čo si každoročne vyžiadalo množstvo času a vynaložených prostriedkov.

Za takmer dvadsať rokov histórie tohto podujatia, ktoré sa stalo legendárnym nielen pre motorkárov, sme poctivo uhrádzali všetky záväzky, no tento rok hrozilo riziko, že zvýšené náklady jednoducho nebudeme schopní pokryť. Preto padlo toto náročné rozhodnutie motozraz tento rok neorganizovať. A čo do budúcna? Samozrejme, pokračujeme v hľadaní partnera, ale netajíme sa ani tým, že intenzívne hľadáme novú lokalitu, nové, lepšie podmienky. Urobíme všetko pre to, aby tradícia veľkých medzinárodných motozrazov pokračovala aj v budúcnosti."

Buďte s nami v kontakte

Komentáre